'70 CHEVY BLAZER


Clipboard08

過去にはこんなラインナップも。
ZAMACを入手できなくても、コレ欲しいな。

70-Chevy-Blazer-e
70-Chevy-Blazer-f
70-Chevy-Blazer-g
って、コレもめっちゃ入手困難じゃん!!!