PUMA x HOTWHEELS RS-X TOYS 16

ここで買えます!→https://jp.puma.com/jp/ja/pd/puma-x-hotwheels-rs-x-toys-16/370405.html

370405_01
ファッション記事→https://www.fashion-press.net/news/44613
370405_01_bv
370405_01_dt02
370405_01_dt04
370405_01_dt05
370405_01_sv01
370405_01_sv02
370405_01_sv03
370405_01_sv04買っちゃった~