1/64 Mitsubishi Lancer Evolution Wagon Super Taikyu 2000 Tokachi 24H race livery

 ここで買えます→ミニカー1/64 Mitsubishi Lancer Evolution Wagon Super Taikyu 2000 Tokachi 24H race livery [T64-042-PU]
10785764a